Tietosuojailmoitus ja evästeet

Esittely

Honeywell Home International Inc., sen hallitsemat tytäryhtiöt ja konserniyhtiöt mukaan lukien, (yhdessä “Honeywell Home”) pyrkii suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä. Nämä tiedot esittelevät toimet, joilla Honeywell Home suojaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, kun asiakas vierailee sen sivustoissa tai käyttää online-sovellusta, jossa on linkki näihin tietosuojatietoihin (yhdessä “sivustot”) Nämä tietosuojatiedot kattavat myös tiedot, joita Honeywell Home vastaanottaa asiakkaan ottaessa yhteyttä (esimerkiksi kun asiakas lähettää kommentin tai pyytää tukea tuotteelle tai palvelulle). Tietosuojatiedot kuvaavat Honeywell Homein keräämät henkilökohtaiset tiedot, tarkoitukset, joihin niitä käytettään, ja asiakkaan vaihtohehdot Honeywell Homein suorittamalle henkilökohtaisten tietojen käytölle. Tämä sisältää myös toimet, joilla Honeywell Home suojaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, ja tiedot siitä, miten asiakas voi tarkastella ja korjata henkilökohtaisia tietojaan. Käyttämällä Honeywell Homein sivustoja tai toimittamalla sille tietoja yhteyttä otettaessa asiakas hyväksyy näissä tietosuojatiedoissa kuvatut tietojen keräämis- ja käyttömenettelyt.

Näiden tietosuojatietojen puitteissa “henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat tietoja, joista tunnistaa tietyn henkilön, kuten nimeä, postiosoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Kun henkilökohtaisiin tietoihin liitetään muita tietoja, kuten sähköpostitiedotevalinnat, tuotehankinnat tai kuluttajatuotevalinnat, nämä muut tiedot muuttuvat myös henkilökohtaisiksi tiedoiksi.

 

Honeywell Homein suorittama tietojen kerääminen

Suoraan asiakkaalta kerätyt tiedot. Yleisesti ottaen Honeywell Homein sivustoilla voi käydä antamatta mitään henkilökohtaisia tietoja. Joillakin sivuilla voidaan asiakasta pyytää antamaan henkilökohtaisia tietoja, jotta asiakkaan pyytämä palvelu tai tapahtuma voidaan suorittaa. Asiakas voi myös antaa henkilökohtaisia tietoja ottaessaan Honeywell Homeiin yhteyttä (esimerkiksi kommentti, kysely tai asiakastukipyyntö). Honeywell Homein keräämiä tai vastaanottamia henkilökohtaisia tietoja voivat sisältää:

  • yhteystietoja, kuten asiakkaan nimi, titteli, yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot ja postiosoite
  • tietoja asiakkaan yrityksestä ja työnkuvasta
  • asiakkaan sähköpostimarkkinointivalinnat
  • taloustietoja (luottokortti- tai tilitiedot mukaan lukien)
  • tietoja, kuten kansallisuus ja asuinmaa, joiden avulla Honeywell Home voi määrittää tietyn tekniikan tietojen saatavuuden laillisuuden vientimääräysten nojalla
  • tietoja, joilla mukautetaan ja mahdollistetaan sivustojen käyttö, kuten sisäänkirjautumistiedot ja tekniset tiedot
  • tuotteita ja palveluita koskevat kyselyt ja tilaukset
  • tietoja, joiden avulla voidaan parhaiten selvittää asiakkaan vaatimuksiin parhaiten sopivat tuotteet ja palvelut
  • tapahtuman rekisteröintitietoja
  • asiakkaan antama palaute Honeywell Homein sivustoista sekä Honeywell Homein tuotteista ja palveluista yleensä.

Asiakkaan ei tarvitse antaa mitään näistä tiedoista, mutta jos hän ei tee niin, Honeywell Home ei ehkä voi toimittaa pyydettyä palvelua tai suorittaa tapahtumaa.

Automaattisesti kerätyt tiedot. Honeywell Home kerää tietoja asiakkaan vierailusta, kuten tarkastellut sivut, siirrettyjen tavujen määrä, napsautetut linkit, avattu materiaali ja muut toiminnot, joita Honeywell Homein sivustoissa tehdään. Nämä tiedot voidaan yhdistää asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin, ja yhdistettyjä tietoja voidaan käyttää näiden tietosuojatietojen mukaisesti. Honeywell Home kerää myös tiettyjä standarditietoja, joita asiakkaan selain lähettää jokaiselle vieraillulle sivustolle, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, ominaisuudet ja kieli, käyttöjärjestelmä, sivuston käytön päivämäärä ja aika ja sivusto, jossa olevasta linkistä asiakas siirtyi tähän sivustoon. Näitä standarditietoja ei yhdistetä muihin henkilökohtaisiin tietoihin.

 

Honeywell Homein suorittama tietojen käyttäminen

Palvelut ja tapahtumat. Honeywell Home käyttää henkilökohtaisia tietoja asiakkaan pyytämien palveluiden toimittamiseen tai tapahtumien suorittamiseen, joita ovat muun muassa tietojen toimittaminen Honeywell Homein tuotteista tai palveluista, hankittujen tuotteiden rekisteröiminen, tuotetilausten käsittely, takuukorvausvaatimusten käsittely, tuoteoppaiden korvaaminen, asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen ja sivustojen käytön mahdollistaminen. Jotta Honeywell Homein kanssa asioiminen olisi mahdollisimman yhdenmukaista sivustojen keräämiä tai hankkimia tietoja voidaan yhdistää muilla tavoilla hankittujen tietojen kanssa – kuten saamaan tietoa asiakkaasta ja tavasta, jolla asiakas käsittelee ja käyttää Honeywell Homein tuotteita ja palveluita, kehittämään ja hallitsemaan Honeywell Homein tuotteita, palveluita ja asiakaspalvelua ja toimittamaan Asiakkaalle tietoa häntä mahdollisesti kiinnostavista Honeywell Homein tuotteista ja palveluista.

Sivuston ja tuotteen kehittäminen. Honeywell Home voi käyttää asiakkaan henkilökohtaisia tietoja liiketoiminta-analyysiin tai muihin tarkoituksiin, joilla parannetaan liiketoiminnan, sivustojen ja Honeywell Homein tuotteiden tai palveluiden (uudet tuotteet ja palvelut mukaan lukien) laatua, helpotetaan sivuston käyttöä poistamalla tarve asiakkaan antaa samat tiedot yhä uudelleen tai mukautetaan sivustoja asiakkaan mieltymysten mukaisesti.

Viestintä. Honeywell Home voi käyttää henkilökohtaisia tietoja ilmoittaakseen asiakkaalle Honeywell Homein tuotteista tai palveluista, joista asiakas voi olla kiinnostunut, ja lähettämään kyselyitä Honeywell Homein tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä. Asiakas voi estää markkinointiviestinnän ottamalla Honeywell Homeiin yhteyttä näissä tietosuojatiedoissa oleviin yhteystietoihin. Jokaisessa asiakkaalle lähetetyssä sähköpostiviestissä on myös tilauksen peruutuslinkki, jolloin asiakas voi estää tämäntyyppisen viestinnän toimittamisen. Jos asiakas lopettaa tilauksen, Honeywell Home poistaa hänet kyseisestä luettelosta 10 arkipäivän kuluessa.

Työhakemukset. Asiakas voi lähettää tietoja itsestään, kuten ansioluettelon, työhakemuksen tai kyselyn yhteydessä. Honeywell Home käyttää näitä tietoja koko organisaatiossaan työsuhteen miettimistä varten. Jos asiakkaan hakemus tai kysely ei tuota tulosta, tiedot säilytetään tulevaa harkintaa varten rajallisen ajan, ellei asiakas ohjeista olemaan tekemättä niin.

Edellä mainittujen käyttökohteiden lisäksi Honeywell Home voi käyttää keräämiään tietoja tunnistamaan ja estämään väärennöksiä, immateriaalioikeuden rikkomuksia, ehtojen rikkomista, lain rikkomista tai muuta sivustojen väärinkäyttöä ja vastaamaan niihin.

 

Evästeiden ja Web-majakoiden käyttö

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joissa on hieman tietoja ja jotka ladataan asiakkaan kiintolevylle tai selaimen muistiin, kun asiakas vierailee jossakin Honeywell Homein sivustossa. Evästeet ovat hyödyllisiä, koska ne auttavat jäsentelemään sivustojen sisältöä ja asettelua ja antavat Honeywell Homein tunnistaa tietokoneet ja laitteet, jotka ovat vierailleet sivustoissa ennemmin. Evästeet tekevät useita eri asioita, kuten antavat sivustojen muistaa asiakkaan asetukset ja parantaa sivustojen käytettävyyttä ja suorituskykyä sekä asiakkaan käyttökokemusta.

Sivustoissa voi myös olla sähköisiä kuvia, jotka tunnetaan Web-majakoina tai yhden kuvapisteen GIF-kuvina, joiden avulla voidaan laskea, montako käyttäjää tietyllä sivulla on vieraillut. Honeywell Home voi lisätä Web-majakoita markkinointiviesteihin tai tiedotteisiin selvittääkseen, onko viesti luettu ja onko sen mukaan toimittu.

Evästeluokat

Honeywell Homein sivustoissa mahdollisesti olevat evästeet voidaan jakaa neljään luokkaan: täysin välttämätön, suorituskyky, toiminnallisuus ja profiili sekä mainostus.

1. Täysin välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, koska niiden avulla asiakas voi liikkua sivustoissa ja käyttää niiden toimintoja erityisesti hakiessaan tietoja ja tehdessään tilauksia. Ilman näitä evästeitä asiakkaan pyytämiä palveluita ei voitaisi toimittaa. Nämä evästeet eivät kerää asiakkaasta tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinoinnissa tai muistamaan, missä kaikkialla asiakas on Internetissä käynyt. Esimerkki täysin välttämättömästä evästeestä on “ostoskorieväste”, jota käytetään muistamaan tuotteet, jotka asiakas haluaa hankkia, kun asiakas lisää tuotteita ostoskoriin tai siirtyy maksamaan.

2. Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten asiakas käyttää sivustoja, kuten millä sivuilla asiakas käy useimmin ja tuottavatko tietyt sivut virheilmoituksia. Nämä evästeet keräävät vain nimettömiä tietoja, joita käytetään sivustojen toiminnan parantamiseen.

Näitä evästeitä ei käytetä kohdentamaan online-mainoksia asiakkaalle. Ilman näitä evästeitä Honeywell Home ei voi saada selville, miten sivustot toimivat, ja tehdä parannuksia, jotka parantavat asiakkaan selainkokemusta. Sivustojen käyttämiä suorituskykyevästeitä ovat Google ja Adobe Analytics (lisätietoja on alla).

3. Toiminnallisuus- ja profiilievästeet

Näiden evästeiden avulla sivustot voivat tallentaa asiakkaan antamia tietoja, kuten sivuston kielivalinta, ja tallentamaan teknisiä tietoja, joita voi käyttää sivustojen toiminnassa. Ne muistavat esimerkiksi asiakkaan käyttäjätunnuksen ja käyttäjäprofiilin osat. Ne myös varmistavat, että sivustojen käyttökokemus ja Honeywell Homein markkinointi liittyvät asiakkaaseen. Niiden avulla voidaan myös tarjota asiakkaan pyytämiä palveluita, kuten videon katselu tai blogin kommentointi. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla nimettömiä, eivätkä ne seuraa asiakkaan selaustapahtumia muissa sivustoissa.

Ilman näitä evästeitä sivusto voi muistaa aiemmin tehtyjä valintoja tai mukauttaa selauskokemusta. Honeywell Home käyttää evästeitä esimerkiksi tallentamaan kielivalinnat, jolloin tuotehaun tulokset esitetään oikealla kielellä, ja tallentamaan sivustoissa näkyvän evästetietopalkin ulkoasuun liittyvä valinnat. Tämän evästeen avulla Honeywell Home muistaa evästetietopalkin ulkoasuun liittyvän valinnan, kun asiakas vierailee uudelleen sivustossa, jossa hän teki palkin ulkoasun valinnan, ja muissa Honeywell Homein sivustoissa, jotka ovat samalla toimialueella tai samalla ylemmän tason toimialueella.

4. Mainostusevästeet

Näitä evästeitä voidaan käyttää toimittamaan asiakkaalle mainoksia, jotka liittyvät häneen ja hänen mielenkiintonsa kohteisiin. Niitä voidaan myös käyttää rajoittamaan mainoksen esityskertojen määrää sekä mittaamaan mainostuskampanjan tehokkuutta. Vaikka nämä evästeet voivat seurata muissa sivustoissa käyntiä, ne eivät yleensä tiedä, kuka asiakas on.

Ilman näitä evästeitä, asiakkaan näkemät online-mainokset, eivät välttämättä liity häneen ja hänen mielenkiintonsa kohteisiin.

Evästeasetuksen määrittäminen

Asiakas voi hyväksyä tai hylätä evästeitä. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta asiakas voi muokata selainasetuksia hylkäämään evästeet tai ilmoittamaan, kun tietokoneeseen tallennetaan eväste. Jos asiakas hylkää evästeet, hän ei ehkä saa kaikki Honeywell Homein sivustojen tai muiden sivustojen toimintoja käyttöönsä.

Web-analyysin käyttäminen

Honeywell Home seuraa sivustojen vierailukertoja alan standardin mukaisella Web-analyysilla. Nämä analyysipalvelut toimittavat Google Analytics ja Adobe Analytics. Sivustojen käyttöä koskevan evästeen luomat tiedot (mukaan lukien IP-osoite) lähetetään ja tallennetaan Googlen ja Adoben palvelimiin Yhdysvalloissa. Google ja Adobe käyttävät näitä tietoja arvioimaan sivustojen käyttöä, kokoamaan raportteja sivustojen käytöstä sivuston ylläpitäjälle ja tarjoamaan muita palveluita, jotka liittyvät sivuston tapahtumiin ja Internetin käyttöön. Google ja Adobe voivat myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää tai kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen tai Adoben puolesta. Google ja Adobe eivät liitä asiakkaan IP-osoitetta mihinkään muihin Googlella ja Adobella oleviin tietoihin.

Asiakas voi kieltäytyä Web-analyysista asentamalla nämä työkalut tietokoneeseen.

Google Analyticsin kieltäytymislinkki
Adobe Analyticsin kieltäytymislinkki

Älä seuraa -signaalit ja vastaavat menetelmät

Jotkin selaimet voivat lähettää “älä seuraa” -signaaleita sivustoihin, joiden kanssa käyttäjä viestii. Koska eri selaimet toteuttavat ja aktivoivat tämän ominaisuuden eri tavoin, ei ole aina selkeää, aikooko käyttäjä lähettää nämä signaalit tai tietävätkö käyttäjät edes niistä. Internetin johtavat standardien asetusorganisaatiot eivät ole tällä hetkellä päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä sivustojen tulee mahdollisesti tehdä vastaanottaessaan näitä signaaleja.

Honeywell Home ei tällä hetkellä reagoi näihin signaaleihin. Jos ja kun lopullinen standardi määritetään ja hyväksytään, Honeywell Home arvioi näiden signaaleiden vastaustavan uudelleen.

 

Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen julkistaminen

Ellei seuraavassa ole toisin kuvattu, Honeywell Homein sivustojen kautta keräämiä tai asiakkaan toimittamia henkilökohtaisia tietoja ei jaeta Honeywell Homein ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.

Julkistaminen palveluntarjoajille. Honeywell Home palkkaa muita yrityksiä toimittamaan palveluita puolestaan, kuten isännöimään sivustoja, lähettämään tietoja, suorittamaan kyselyitä, käsittelemään tapahtumia, analysoimaan Honeywell Homein sivustoja ja suorittamaan liiketoiminta-analyyseja ja muita analyyseja liiketoiminnan, sivustojen ja Honeywell Homein tuotteiden tai palveluiden laadun parantamiseksi. Honeywell Home toimittaa kyseisille yrityksille vain ne henkilökohtaisten tietojen osat, joita ne tarvitsevat kyseisten palveluiden tehokkaaseen toimittamiseen. Nämä yritykset ja niiden työntekijät eivät saa käyttää Honeywell Homeiltä vastaanottamiaan henkilökohtaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Julkistaminen jakelijoille. Honeywell Home voi asiakkaan esittämään pyyntöön vastatessaan jakaa henkilökohtaisia tietoja yrityksille, jotka jakelevat Honeywell Homein tuotteita. Näissä tapauksissa nämä yritykset saavat vain ne henkilökohtaisten tietojen osat, joita ne tarvitsevat asiakkaan pyyntöön vastaamiseen, ja nämä yritykset ja niiden työntekijät eivät saa käyttää näitä henkilökohtaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa Honeywell Home voi pyytää asiakkaan lupaa jakaa asiakkaan tietoja jakelijoille muuhun markkinointitarkoitukseen kuin asiakkaan esittämään pyyntöön vastaamiseen. Asiakkaan tietoja ei kuitenkaan jaeta tällaiseen markkinointitarkoitukseen, ellei Honeywell Home ole saanut asiakkaalta nimenomaista lupaa tehdä niin.

Julkistaminen tapahtumien yhteydessä. Joidenkin tapahtumien yhteydessä Honeywell Home voi julkaista joitakin henkilökohtaisia tietoja tai kaikki henkilökohtaiset tiedot rahalaitoksille, viranomaisille ja kuljetusyrityksille tai postipalveluille, jotka liittyvät tapahtuman suorittamiseen.

Julkistaminen yritysostojen tai divestointien yhteydessä. Joissakin olosuhteissa Honeywell Home voi strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä päättää myydä, ostaa, fuusioitua tai muulla tavalla uudelleenorganisoida yrityksiä joissakin maissa. Tällainen tapahtuma voi sisältää henkilökohtaisten tietojen julkaisemisen mahdollisille tai varsinaisille ostajille tai henkilökohtaisten tietojen myyjien vastaanottamisen. Honeywell Home voi julkaista asiakkaasta säilytettyjä tietoja kohtuullisessa määrin neuvottelujen jatkamiseksi tai fuusion, yritysoston tai Honeywell Homein omaisuuden tai sen osan myynnin viimeistelemiseksi. Honeywell Home pyrkii suojaamaan tiedot tämän tyyppisissä tapahtumissa.

Julkistaminen muista syistä. Honeywell Home voi julkaista henkilökohtaisia tietoja, jos laki sen sallii tai sitä edellyttää tai jos Honeywell Home uskoo sen olevan tarpeen laillisten vaatimusten noudattamiseksi tai Honeywell Homeille esitetyn haasteen puitteissa, suojaamaan Honeywell Homein oikeuksia tai omaisuutta tai, hätätapauksissa, suojaamaan jonkin henkilön turvallisuutta.

 

Turvallisuus

Honeywell Home pyrkii suojaamaan asiakkaan henkilökohtaisten tietojen turvallisuuden. Honeywell Home käyttää useita erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä suojaamaan asiakkaan henkilökohtaiset tiedot luvattomalta käytöltä tai julkaisemiselta. Asiakkaan toimittamat henkilökohtaiset tiedot esimerkiksi tallennetaan tietokonejärjestelmiin, joiden käyttöoikeus on rajoitettu ja jotka sijaitsevat tiloissa, joihin pääsy on rajattu. Niiden sivustojen osalta, joihin asiakas kirjautuu, on asiakkaan vastuulla varmistaa salasanan suojaus ja olla luovuttamatta näitä tietoja muille. Kun asiakas siirtyy sivustossa, johon hän on kirjautunut, tai samaa sisäänkirjautumismenetelmää käyttävästä sivustosta toiseen, Honeywell Home tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden asiakkaan koneeseen sijoitetun salatun evästeen avulla.

 

Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen tarkasteleminen

Joissakin tapauksissa asiakas voi tarkastella ja korjata sivustoissa annettuja henkilökohtaisia tietoja siirtymällä sivulle, jolla asiakas antoi tiedot. Asiakas voi aina esittää pyynnön tarkastella ja korjata henkilökohtaisia tietoja, jotka on kerätty Honeywell Homein sivustoista tai jotka asiakas on antanut ottaessaan yhteyttä, tai pyytää Honeywell Homeiä lopettamaan niiden käyttö ottamalla Honeywell Homeiin yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin. Honeywell Home tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen henkilökohtaisten tietojen käyttöoikeuden myöntämistä. Asiakas voi auttaa ylläpitämään tietojen oikeellisuutta ilmoittamalla Honeywell Homeille postiosoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksesta.

 

Myöntymys henkilökohtaisten tietojen kansainväliseen siirtämiseen

Sivustoissa kerätyt tai asiakkaan toimittamat henkilökohtaiset tiedot voidaan lähettää Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joissa Honeywell Homeillä tai sen edustajilla tai toimittajilla on toimitiloja. Tietoja voidaan myös säilyttää ja käsitellä siellä. Vaikka kyseisten maiden henkilökohtaisia tietoja suojaavat lait voivat erota asiakkaan asuinpaikan laeista, Honeywell Home pyrkii kohtuullisissa määrin varmistamaan, että asiakkaan yksityisyys on suojattu. Käyttämällä Honeywell Homein sivustoja tai ottamalla yhteyttä ja toimittamalla tietoja asiakas hyväksyy tietojen siirtämisen oman asuinmaansa ulkopuolelle.

 

Lasten tiedot

Honeywell Home ei tarkoituksella kerää tietoja lapsilta eikä kohdista sivujaan lapsille.

 

Linkit muihin sivustoihin

Honeywell Homein sivustoissa voi olla linkkejä muihin sivustoihin, kuten Honeywell Homein jakelijoihin ja myyntikumppaneihin, ammatti- ja hallinto-organisaatioihin ja julkaisuihin. Honeywell Homeillä on myös linkkejä kolmannen osapuolen toimittajiin, jotka isännöivät, ylläpitävät ja käyttävät online-koulutusopintosuunnitelmia. Vaikka Honeywell Home pyrkiikin luomaan linkkejä vain sivustoihin, joilla on yhtä korkeat standardit ja yksityisyyden kunnioitus, Honeywell Home ei ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä, suojauksesta tai tietosuojakäytännöistä.

 

Näiden tietosuojatietojen valvonta / yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää näistä tietosuojatiedoista tai henkilökohtaisten tietojen käsittelystä ota meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla. Honeywell Home perehtyy asiaan viivytyksettä ja pyrkii ilmoituksen antajaa tyydyttävään ratkaisuun.

Sähköposti:

Honeywell HomePrivacy@honeywell.com

Postiosoite:

Honeywell Home Privacy
AB 2-B
101 Columbia Road
Morristown, NJ 07960, USA

 

Muutokset näihin tietosuojatietoihin

Honeywell Home voi ajoittain päivittää näitä tietosuojatietoja. Tällöin muutetaan tietosuojatietojen ylä- ja alaosassa olevaa “päivitetty viimeksi” -päivämäärää. Jos Honeywell Home oleellisesti muuttaa tapaa, jolla se kerää, käyttää ja/tai jakaa sivustojen kautta keräämiään henkilökohtaisia tietoja, se ilmoittaa asiakkaalle asiasta lähettämällä sähköpostiviestin viimeisimpään asiakkaan toimittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai ilmoittamalla muutoksesta näkyvästi sivustoissa.