DCP511
Trådlös tryckknapp med namnplatta och LED-indikator – Liggande med tryckknapp på sidan, vit

Den trådlösa tryckknappen Honeywell Home DCP511 kombinerar fantastisk funktionalitet med en design som är bäst i klassen. Den har LED-indikator som visar att tryckknappen fungerar, en namnplatta och funktionen med hemlig knackning spelar en annan melodi så att du vet att det är någon i familjen eller någon du känner som står vid dörren.

200m_wireless_connectivity_Icon
LED_Flashing_alert_Icon
IP55_Waterproof_Icon

DCP511 - white landscape wireless push button

Köp nu

Våra produkter lagerförs av många återförsäljare i hela Sverige. Du kan även köpa den här produkten direkt från följande webbplatser.

coming_soon_SE

Honeywell Home dörrklockset

som fungerar med DCP511 Trådlös tryckknapp med namnplatta och LED-indikator – Liggande med tryckknapp på sidan, vit

Enkla att installera

Alla Honeywell Homes tryckknappar och tillbehör är enkla att installera, med möjligt skruvfritt montage och ett lättöppnat batterifack så att du är klar på några minuter. Allt detta backas upp av en 2-årig produktgaranti.

SnabbstartguideSäkerhet och garantiDatablad

Förpackningens innehåll:

Vanliga frågor

Allmänna
Installation
Steg-för-steg
Underhåll
Kan man koppla mer än en dörrklocka till samma tryckknapp?

Ja, du kan koppla så många Honeywell Home dörrklockor som du vill till en Honeywell Home tryckknapp via Honeywell Home ActivLink-teknologin. På så sätt kan du placera dörrklockenheter på flera olika ställen. Honeywell Home erbjuder en sats/paket för den här typen av konfiguration innehållande två dörrklockenheter och en tryckknapp. Kontrollera vilka produkter som finns att tillgå/köpa i ditt land.

Varför har mp3 melodin som jag har kopplat till en specifik tryckknapp ändrats på min DC917xx mp3 dörrklocka?

Om du har kopplat en nedladdad melodi till tryckknappen och du sedan raderar denna melodi kommer tryckknappen automatiskt att spela upp nästa tillgängliga melodi (om du har överfört mer än en) Annars spelar den en av standardmelodierna som ingår i mp3-dörrklockan DC917NG.

Om du har mer än en tryckknapp påverkas även andra tryckknappar i systemet om du raderar en mp3 melodi som är kopplad till en specifik tryckknapp. För att ändra den melodi som är förknippad med varje enskild tryckknapp ska du trycka på tryckknappen melody och sedan på melodiknappen på dörrklockan tills du hör önskad melodi.

Jag har svårt att ansluta den trådburna dörrklockans ledningar till snabbkopplingen på klockans monteringsfäste.

Kontrollera att du använder ledningstråd för dörrklockor. Om inte, bör du byta ut den befintliga tråden mot ledningstråd för dörrklockor. 

Kontrollera att du har frilagt ett tillräckligt långt stycke av tråden och att den inte är veckad. Ca 8–9 mm naken ledningstråd rekommenderas.

Kan man montera tryckknappen utomhus där den kan bli våt?

Ja, tryckknappen är vattensäker (IP55) och tål regnskurar.

Kan man använda den medföljande självhäftande dynan för att montera tryckknappen på dörrlisten, utan att använda monteringsfästet?

Nej. Du bör undvika detta eftersom tryckknappen är avsedd att monteras i ett fäste för att underlätta batteribyte. Om tryckknappen sätts fast direkt på dörrlisten, utan monteringsfästet, blir det svårare att byta batterier när du behöver göra det.

Jag har dörrlister av metall. Är de monteringsfästen som medföljer tryckknappen lämpliga för sådana lister?

Nej. Tryckknappen bör inte monteras på metallytor eftersom sådana material kan blockera de trådlösa signalerna mellan tryckknappen och dörrklockan. Men om detta är det enda alternativ rekommenderar vi att du använder den självhäftande dyna som medföljer istället för skruvarna.

Jag har dörrlister av UPVC. Är de monteringsfästen som medföljer tryckknappen lämpliga för sådana lister?

Ja. Alla tryckknappar levereras med försänkta skruvar som lämpar sig för trä- och UPVC-ytor. För övriga material kan det hända att du behöver köpa andra skruvar och väggpluggar som lämpar sig för dem.

Hur byter man batterier på den trådlösa tryckknappen?
  1. Ta bort tryckknappen från fästet med hjälp av en skruvmejsel genom att trycka på frigöringsfliken och föra av tryckknappen från fästet.
  2. Ta ett mynt och vrid den runda batteriluckan 60° moturs. Batteriluckan lossnar nu från bakstycket. 
  3. Byt knappcellsbatteriet (typ CR2032). 
  4. Sätt tillbaka batteriluckan genom att rikta in pilen på batteriluckan mot symbolen med det öppna låset på bakstycket. Tryck och vrid 60° medurs. 
  5. Sätt tillbaka tryckknappen i fästet och se till att den låses på plats.
Kan man ställa in den hemliga knackningen på en andra/tredje tryckknapp, men med en annan melodi och annan färg på ljusslingan?

Ja. Du kan göra det här för alla tryckknappar som dörrklockan har lagrade i minnet. Tryckknappen måste först ha kopplats upp till dörrklockan. Tryck på tryckknappen 3 gånger i snabb följd. Dörrklockan kommer nu att spela samma melodi när man trycker på tryckknappen en gång. Tryck sedan på melodiknappenP3 Chimepå dörrklockan en eller flera gånger tills du hör önskad melodi för den hemliga knackningen.  Om du också vill ställa in en annan sun färg för den hemliga knackningen gör lika men använd denna gång solknappen.

Hur lägger man in en hemlig knackning i Honeywell Home dörrklockekit?

Tryckknappen måste först ha kopplats upp till dörrklockan. Tryck på tryckknappen 3 gånger i snabb följd. Dörrklockan kommer nu att spela samma melodi när man trycker på tryckknappen en gång. Tryck sedan på melodiknappenP3 Chime på dörrklockan en eller flera gånger tills du hör önskad melodi för den hemliga knackningen. Om du också vill ställa in en annan sun färg för den hemliga knackningen gör lika men använd denna gång solknappen.

Hur kopplar man en annan färg i ljusslingan till en andra/tredje tryckknapp eller annan enhet (trådlös rörelsedetektor eller dörr-/fönstersensor)?

Tryckknappen, sensorn eller annan enhet måste först ha kopplats upp till dörrklockan. Om du vill ändra ljusslingans färg trycker du på tryckknappen eller utlöser detektorn/sensorn genom att gå framför den eller genom att öppna dörren eller fönstret. När ljusslingan på dörrklockan blinkar trycker du på solknappen sun på klockan en eller flera gånger för att välja en ny färg. Du har 12 sekunder på dig att slutföra åtgärden.

Hur kopplar man en annan melodi till en andra/tredje tryckknapp eller annan enhet (trådlös rörelsedetektor eller dörr-/fönstersensor)?

Tryckknappen, detektorn, sensorn eller annan enhet måste först ha kopplats upp till dörrklockan. Om du vill ändra melodin för en specifik enhet trycker du på tryckknappen eller utlöser detektorn/sensorn genom att gå framför den eller genom att öppna dörren eller fönstret. När dörrklockan spelar melodin trycker du på melodiknappen P3 Chime på dörrklockan en eller flera gånger för att välja en ny.

Hur kopplar man upp ytterligare trådlösa Honeywell Home-tryckknappar till systemet?

Håll ner inställningsknappen settings på dörrklockan tills den gula lampan börjar blinka, antingen på den lilla LED-indikatorn på sidan av dörrklockan eller på ljusslingan (beroende på produktmodellen). Tryck på tryckknappen. Dörrklockan spelar en melodi. Tryckknappen är nu uppkopplad till systemet.

Hur lägger man till sitt namn på namnskylten på tryckknappen?

De trådlösa tryckknapparna DCP511x och DCP911x har en namnskylt som du kan skriva ditt namn eller husnummer på. Du behöver en liten vanlig skruvmejsel och en märkpenna. Avlägsna det genomskinliga skyddet med hjälp av skruvmejseln för att komma åt namnskylten. Skriv ditt namn på insatskortet och sätt tillbaka det genomskinliga skyddet.

Batteriet i Honeywell Home tryckknappen höll inte lika länge som det anges i specifikationerna.

Batteriets livslängd för litiumknappcellsbatterier kan förkortas om de används i kall väderlek eller i minusgrader. Onormalt hög frekvent användning kan också göra att batteriet tar slut snabbare.

Den trådbundna tryckknappens belysning har slutat fungera

Kontrollera om tryckknappen har fastnat i intryckt läge, vilket kan leda till att tryckknappens belysning inte tänds. I så fall behöver du frigöra knappen och se till att den kan tryckas in (och går ut) obehindrat. 

Om den trådbundna tryckknappens lampa fortfarande inte fungerar kan det hända att ljuselementet har gått sönder. I så fall behöver du byta ut hela den trådbundna tryckknappen.

Tryckknappen fungerar bara ibland. Vad kan detta bero på?

I kall väderlek, vid besvärlig placering eller krävande miljöförhållanden och när dörrklock systemet arbetar på full räckvidd bör batterierna bytas med tätare intervall för att bibehålla optimal prestanda. Byt batterierna så fort batteri indikatorn visar att de håller på att ta slut. 

Om batterier/et sätts in på fel sätt finns det risk att batterikontakterna skadas. Kontrollera batterikontakterna och sätt tillbaka batterierna/et.

Tryckknappen har slutat fungera.

Kontrollera om det är batteriet som är slut genom att byta batteriet (typ CR2032).

Vilka garantier gäller för Honeywell Home sortiment av dörrklockor, larm och tillbehör?

Honeywell Home ger 2 års garanti på alla dörrklock paket/satser, larm paket/satser och tillbehör.

Var kan man få tag i en kopia av installationsguiden?

Snabbstartguiderna och installationshandböckerna finns på den här webbplatsen. Se tillämplig produktsida eller nedan i detta supportavsnitt.

Vad ska man göra med de gamla batterierna?

Alla gamla batterier måste omhändertas på ett säkert sätt och lämnas in på lokala anläggningar för ändamålet.

Kan man själv utföra service på dörrklockan och tryckknappen?

Varken dörrklockan eller tryckknappen innehåller delar som man kan utföra service på, med undantag för batterierna (som kan bytas).

Finns det reservdelar att köpa, som fästen till dörrklockor, tryckknappar, namnskyltar till dörrklockor och namnskyltar?

Tyvärr tillhandahåller Honeywell Home för närvarande inte sådana komponenter separat.