DCP511EG
Bezdrôtové tlačidlo s menovkou a LED svetlom uistenia – umiestnenie na šírku, sivý

Bezdrôtové tlačidlo Honeywell Home DCP511EG kombinuje v sebe ohromnú funkčnosť a najlepší dizajn vo svojej triede. Vybavený je LED svetlom uistenia, ktoré indikuje, že zatlačenie funguje, menovkou a funkciou utajeného klopania, ktorá hrá rôzne melódie, aby ste vedeli, či je pri dverách člen rodiny alebo známy.

200m_wireless_connectivity_Icon
LED_Flashing_alert_Icon
IP55_Waterproof_Icon

DCP511G

Kúpiť teraz

Naše produkty poskytujú predajcovia v celom Spojenom kráľovstve. Prípadne si môžete tento produkt priamo zakúpiť na nasledujúcich webových stránkach.

coming_soon-sk

Jednoduchá inštalácia

Keďže všetky tlačidlá a príslušenstvo Honeywell Home sa jednoducho inštalujú, s voliteľnou inštaláciou bez skrutiek a ľahko otvárateľným oddelením na batériu, všetko sa dá zostaviť v priebehu pár minút. Všetko toto je zálohované 2-ročnou zárukou na produkt.

Návod na rýchle spustenieBezpečnosť a zárukaTechnické informácie

Balenie obsahuje:

  • 1 x bezdrôtové tlačidlo
  • 1 x CR2032 (3 V) batéria
  • 1 x Návod na rýchle spustenie, 1 x Bezpečnosť a záruka
  • 1 x Vyhlásenie o zhode

Často kladené otázky

Všeobecné informácie
Inštalácia
Návody
Údržba
Môžem k jednému tlačidlu pripojiť viac ako jeden domový zvonček?

Áno, k tlačidlu Honeywell Home je možné pripojiť prostredníctvom technológie Honeywell Home ActivLink ľubovoľné množstvo domových zvončekov Honeywell Home. Vďaka tomu môžete domové zvončeky umiestňovať na rôzne miesta naprieč svojou nehnuteľnosťou. Spoločnosť Honeywell Home ponúka pre tento typ konfigurácie súpravy dvoch domových zvončekov a tlačidla. Pozrite si produkty, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Prečo sa melódia vo formáte MP3, ktorú som priradil ku konkrétnemu tlačidlu, v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 zmenila?

Ak ste tlačidlo pridružili k prevzatej melódii a príslušnú melódiu ste následne odstránili, pri predvolenom nastavení bude tlačidlo prehrávať nasledujúcu prevzatú melódiu k dispozícii (ak existuje) alebo použije niektorú zo štandardných melódií, ktoré sú v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 k dispozícii.

Ak používate viac ako jedno tlačidlo, odstránenie melódie vo formáte MP3 pridruženej ku konkrétnemu tlačidlu sa prejaví aj u ostatných tlačidiel v systéme. Ak chcete zmeniť melódiu pridruženú k jednotlivým tlačidlám, stlačte príslušné tlačidlo a potom stláčajte tlačidlo melódie na domovom zvončeku, melody kým sa nezačne prehrávať požadovaná melódia.

Je možné nainštalovať tlačidlo von, kde sa s ním môže dostať do kontaktu voda?

Áno, tlačidlo je vodotesné (IP55) a je chránené pred pôsobením dažďa.

Je možné pripevniť tlačidlo na rám dverí pomocou dodanej lepiacej pásky bez použitia nástennej konzoly?

Nie. Tento postup sa neodporúča, pretože tlačidlo je navrhnuté tak, aby sa kvôli jednoduchému prístupu k batérii používalo spolu s nástennou konzolou. Ak tlačidlo prilepíte priamo na rám dverí bez nástennej konzoly, výmena batérií bude v budúcnosti komplikovaná.

Mám kovové rámy dverí. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Nie. Montáž tlačidla na kovové povrchy sa neodporúča, pretože tento materiál môže blokovať prenos bezdrôtového signálu medzi tlačidlom a domovým zvončekom. Ak ale iná možnosť nie je, namiesto dodaných skrutiek odporúčame použiť lepiacu pásku, ktorá je tiež súčasťou dodávky.

Mám rámy dverí z UPVC. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Áno, všetky tlačidlá sa dodávajú so zápustnými skrutkami vhodnými pre povrchy z dreva a UPVC. Iné spôsoby použitia môžu vyžadovať zodpovedajúce skrutky a stenové prípojky z iných zdrojov.

Ako sa vymieňajú batérie v bezdrôtovom tlačidle?
  1. Skrutkovačom stlačte uvoľňovaciu západku a vysuňte tlačidlo z konzoly.
  2. Nájdite okrúhly kryt batérií a mincou ho otočte o 60° proti smeru hodinových ručičiek. Kryt batérií sa na zadnom kryte uvoľní.
  3. Vymeňte gombíkovú batériu CR2032.
  4. Znova nasaďte kryt batérií tak, aby šípka na kryte batérií bola zarovno so symbolom odomknutého zámku na zadnom kryte. Zatlačte a otočte o 60° v smere hodinových ručičiek.
  5. Vráťte tlačidlo do konzoly a skontrolujte, že je uzamknuté v správnej polohe.
Je možné nastaviť funkciu Secret Knock na druhom/treťom tlačidle s inou melódiou a farbou kruhového svetla?

Áno, je to možné pre akýkoľvek počet tlačidiel, ktorý si domový zvonček dokáže uložiť do pamäte. Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou,P3 Chime ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Ako je možné v súprave domového zvončeka Honeywell Home nastaviť funkciu Secret Knock (tajné zaklopanie) ?

Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou, ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie P3 Chime na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Ako je možné priradiť inú farbu kruhového svetla k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť farbu kruhového svetla, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými  sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla. Na dokončenie operácie máte k dispozícii 12 sekúnd.

Ako je možné priradiť inú melódiu k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť melódiu pre konkrétne zariadenie, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové tlačidlá Honeywell Home?

Stlačte tlačidlo nastavení settings na domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Stlačte tlačidlo. Domový zvonček prehrá melódiu. Tlačidlo je pripojené.

Ako môžem napísať meno na štítok na tlačidle?

Bezdrôtové tlačidlá DCP511x a DCP911x sú vybavené štítkom na meno, takže na tlačidle môže byť uvedené vaše meno alebo číslo domu. Budete potrebovať malý plochý skrutkovač a pero s trvalým atramentom. Pomocou skrutkovača odoberte priehľadný kryt, aby ste získali prístup ku štítku na meno. Na kartičku napíšte svoje meno a znova nasaďte priehľadný kryt.

Životnosť batérií v mojom tlačidle Honeywell Home bola kratšia, než bolo uvedené.

Životnosť lítiových gombíkových batérií sa môže skracovať aj používaním v klimatických podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou, ktoré tiež môžu ovplyvňovať funkčnosť. Životnosť batérií sa skracuje aj častým používaním.

Tlačidlo funguje prerušovane. Čo môže byť príčinou?

V chlade, na nevhodnom mieste alebo v nevhodnom prostredí, prípadne pri používaní systému domového zvončeka s maximálnym dosahom sa odporúča vymieňať batérie častejšie (t. j. každých 12 – 18 mesiacov), aby sa zaistil optimálny výkon. Batérie vymeňte ihneď po aktivácii indikátora nízkej úrovne nabitia batérie.

V prípade nesprávnej inštalácie gombíkovej batérie CR2032 sa tiež môže poškodiť kontakt batérie. Skontrolujte kontakt batérie a vložte batériu znova.

Tlačidlo mi prestalo fungovať.

Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batériu, a prípadne ju nahraďte gombíkovou batériou CR2032.

Akú záruku spoločnosť Honeywell Home poskytuje na svoj sortiment domových zvončekov, výstražných systémov a príslušenstva?

Spoločnosť Honeywell Home poskytuje na všetky súpravy domových zvončekov, výstražné súpravy a príslušenstvo dvojročnú záruku.

Kde možno získať kópiu inštalačnej príručky?

Stručné príručky a inštalačné príručky sú k dispozícii na tejto webovej stránke. Pozrite si stránku príslušného produktu alebo informácie hľadajte nižšie v časti Podpora.

Čo robiť so starými batériami?

Všetky staré batérie je nutné bezpečne zlikvidovať na vhodných miestach, ktoré sú v príslušnom regióne k dispozícii.

Môžem servis domového zvončeka a tlačidla vykonať sám?

Domový zvonček a tlačidlo neobsahuje okrem vymeniteľných batérií žiadne súčasti, u ktorých by sa vykonával servis.

Je možné získať náhradné komponenty, ako napríklad konzoly tlačidiel, konzoly domových zvončekov, štítky na mená do tlačidiel alebo náhradné štítky na mená?

Ľutujeme, ale spoločnosť Honeywell Home tieto komponenty v súčasnosti neponúka samostatne.