Kontaktujte nás

K dispozícii sú Vám služby zákazníkom Honeywell Home.

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať aj telefonicky.

Honeywell Home s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Tel.: 0800-002512
e-mail: consumersupportsk@honeywellhome.com

Informácie o Vašich osobných údajoch sú používane podľa našich prísnych interných predpisov