Často kladené otázky

Všeobecné informácie
Inštalácia
Návody
Údržba
Ako zistím, aký systém domových zvončekov aktuálne používam?

Skontrolujte, či sú k aktuálne používanému tlačidlu alebo domovému zvončeku pripojené káble. Ak sú káble pripojené, máte káblový domový zvonček.

Môžem k jednému tlačidlu pripojiť viac ako jeden domový zvonček?

Áno, k tlačidlu Honeywell Home je možné pripojiť prostredníctvom technológie Honeywell Home ActivLink ľubovoľné množstvo domových zvončekov Honeywell Home. Vďaka tomu môžete domové zvončeky umiestňovať na rôzne miesta naprieč svojou nehnuteľnosťou. Spoločnosť Honeywell Home ponúka pre tento typ konfigurácie súpravy dvoch domových zvončekov a tlačidla. Pozrite si produkty, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Môžem k jednému domovému zvončeku pripojiť viac ako jedno tlačidlo?

Áno v prípade bezdrôtových domových zvončekov Honeywell Home. V závislosti od modelu umožňujú pripojenie až 6 bezdrôtových tlačidiel. Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Rad 3 (DC311xx a DCR311xx) 2 bezdrôtové tlačidlá
Rad 3 (DC313/5xx a DCR313/5xx) 4 bezdrôtové tlačidlá
Rad 5 (DC515xx) 4 bezdrôtové tlačidlá
Rad 9 (DC915xx a DC917xx) 6 bezdrôtové tlačidlá

Spoločnosť Honeywell Home ponúka pre tento typ konfigurácie súpravy dvoch tlačidiel a domového zvončeka. Pozrite si produkty, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Áno v prípade káblových domových zvončekov Honeywell Home. V závislosti od modelu umožňujú pripojenie až 2 káblových tlačidiel a 5 bezdrôtových tlačidiel. Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Rad 3, káblové (DW31xxx) 2 káblové tlačidlá
Rad 9, káblové (DW915xx) 2 káblové tlačidlá a 5 bezdrôtových tlačidiel
Mám poruchu sluchu. Ktoré domové zvončeky Honeywell Home sú vybavené vizuálnymi upozorneniami?

Všetky domové zvončeky Honeywell Home (okrem modelov DC311xx a DCR311xx) sú vybavené funkciami vizuálneho upozornenia vrátane blikania jasných diód LED pre používateľov, ktorí majú problémy so sluchom.

V prípade domových zvončekov radu 3 (DC315xx a DCR315xx), radu 5 a radu 9 je k dispozícii tiež funkcia viacfarebného kruhového svetla, ktorá používateľovi umožňuje vizuálne rozlišovať rôzne varianty aktivácie.

Mám poruchu sluchu a potrebujem hlasný alebo hlasnejší domový zvonček. Ktorý z dostupných domových zvončekov Honeywell Home je najhlasnejší?

Maximálna hlasitosť najhlasnejšieho domového zvončeka ponúkaného spoločnosťou Honeywell Home je 90 dB (merané vo vzdialenosti 1 m). Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Domové zvončeky radu 9 90 dB
Domové zvončeky radu 5 84 dB
Domové zvončeky radu 3 (okrem modelov DC311xx a DCR311xx) 84 dB
Domové zvončeky radu 3 (DC311xx a DCP311xx) 80 dB

UPOZORNENIE: Pri hlasitosti vyššej ako 90 dB môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu. Na pokrytie priestoru vo väčších domoch odporúčame použiť viacero domových zvončekov.

Mám veľkú nehnuteľnosť a obávam sa, že bezdrôtový domový zvonček nemusí byť vhodný. Aký je maximálny dosah bezdrôtového signálu, ktorý je v sortimente bezdrôtových domových zvončekov Honeywell Home k dispozícii?

Maximálny dosah bezdrôtového signálu u bezdrôtového domového zvončeka Honeywell Home je 200 m (merané v otvorenom priestore). Dosah je však možné zväčšiť až na 400 m pridaním druhého bezdrôtového domového zvončeka do siete ak sa ako primárny použije domový zvonček radu 9 vybavený funkciou Range Extender, ktorá signál prenáša na ďalší domový zvonček v sieti. Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Domové zvončeky radu 9 až 200 m (až 400 m v prípade prepojenia s druhým domovým zvončekom)
Domové zvončeky radu 5 až 150 m
Domové zvončeky radu 3 až 150 m

Poznámka: Dosah bezdrôtových domových zvončekov znižujú materiály, cez ktoré musí signál prejsť. Okrem toho môžu signál blokovať radiátory, zadné strany zrkadiel alebo sadrokartónové panely s fóliou, ktoré sa nachádzajú medzi tlačidlom a domovým zvončekom.

Hľadám novú súpravu bezdrôtového domového zvončeka. Aké jedinečné funkcie ponúkajú bezdrôtové domové zvončeky Honeywell Home?
 • Nový sortiment bezdrôtových domových zvončekov a príslušenstva Honeywell Home prináša inovatívny a revolučný dizajn od jedného z popredných dizajnérskych tímov v Spojenom kráľovstve.
 • Funkcie kruhového svetla a blikavých diód LED využívajú svetlo a farby na vizuálne upozornenie používateľov s problémami so sluchom a tiež na zdôraznenie estetickej stránky – k dispozícii vo všetkých radoch domových zvončekov Honeywell Home (okrem modelov DC311xx a DCR311xx).
 • Funkcia stlmenia a funkcia časovača spánku umožňujú zaistiť nerušené chvíle oddychu alebo sledovania filmov – k dispozícii vo všetkých radoch domových zvončekov Honeywell Home (okrem modelov DC311xx, DCR311xx, DC313xx a DCR313xx).
 • Funkcia nočného osvetlenia pre chodby – k dispozícii u pripojiteľných domových zvončekov Honeywell Home DC315xx a DC515xx. 
 • Funkcia prispôsobiteľných melódií umožňuje prevziať akúkoľvek melódiu vo formáte MP3 a použiť ju priamo z počítača prostredníctvom rozhrania USB – k dispozícii u domových zvončekov Honeywell Home DC917xx.
 • Funkcia nabíjania prostredníctvom rozhrania USB s napätím 5 V a prúdom 2 A umožňuje nabíjať prenosné zariadenia – k dispozícii u pripojiteľných domových zvončekov DC315xx.
Chcem sa nechať informovať, ak moje dieťa alebo starší príbuzný otvorí vchodové dvere. Ktoré súpravy domových zvončekov Honeywell Home sú na to vhodné?

Spoločnosť Honeywell Home ponúka súpravy pre vstupné dvere, ktoré obsahujú bezdrôtový domový zvonček, bezdrôtové tlačidlo a bezdrôtový snímač na dvere a okná. Všetky tieto prvky sú v škatuli už prepojené. Otvorením dverí sa aktivuje snímač, ktorý odošle signál, aby domový zvonček začal vydávať zvuk upozornenia. Kódy produktov týchto súprav sú DC313xDE a DC915xDE. Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.

Spoločnosť Honeywell Home ponúka ako alternatívne riešenie bezdrôtové snímače na dvere a okná HS3MAG1x (jeden kus)/HS3MAG2x (dva kusy), ktoré možno pripojiť k existujúcemu bezdrôtovému domovému zvončeku Honeywell Home a tiež ich nastaviť tak, aby spúšťali zvuk upozornenia.

Chcem sa nechať informovať, ak sa niekto priblíži k mojim vchodovým dverám alebo vstúpi na príjazdovú cestu. Ktoré súpravy domových zvončekov Honeywell Home sú na to vhodné?

Spoločnosť Honeywell Home ponúka súpravy pre včasné upozornenie, ktoré obsahujú bezdrôtový domový zvonček, bezdrôtové tlačidlo a bezdrôtový externý snímač pohybu. Všetky tieto prvky sú v škatuli už prepojené. Ak niekto vstúpi na vašu príjazdovú cestu alebo sa priblíži ku vchodovým dverám, aktivuje sa snímač, ktorý odošle signál, aby domový zvonček začal vydávať zvuk upozornenia. Kódy produktov pre tieto súpravy sú DC313xEA a DC915xEA. Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.

Spoločnosť Honeywell Home ponúka ako alternatívne riešenie bezdrôtový externý pasívny infračervený snímač pohybu L430x, ktorý možno pripojiť k existujúcemu bezdrôtovému domovému zvončeku Honeywell Home a tiež ho nastaviť tak, aby spúšťal zvuk upozornenia.

Mám súpravu bezdrôtového domového zvončeka Honeywell Home. Môžem ju integrovať s domácou výstražnou súpravou Honeywell Home?

Áno, súpravy bezdrôtových domových zvončekov a domáce výstražné súpravy Honeywell Home je možné používať spoločne prostredníctvom technológie Honeywell Home ActivLink. K dispozícii sú tieto možnosti:

 • Pripojenie bezdrôtového tlačidla ku klávesnici výstražného systému, aby klávesnica mohla slúžiť ako ďalšie zvukové zariadenie domového zvončeka.
 • Pripojenie bezdrôtového domového zvončeka ku klávesnici výstražného systému, aby domový zvonček mohol slúžiť ako ďalšia vnútorná siréna.
Je domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 kompatibilný s počítačmi Apple Mac?

Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame použiť počítač so systémom Windows a domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3. Niektoré známe problémy s aktuálnym operačným systémom počítačov Apple môžu pokusy o nahrávanie melódií do tohto domového zvončeka komplikovať. Je možné, že skúsený používateľ počítačov Apple dokáže tieto problémy obísť.

Mám steny zo sadrokartónu. Sú dodávané príchytky pre nástennú konzolu domového zvončeka vhodné na použitie s týmto materiálom?

Nie. Hoci skrutky a stenové prípojky dodávané spolu so všetkými bezdrôtovými domovými zvončekmi Honeywell Home sú vhodné pre väčšinu typov stien, na montáž na steny zo sadrokartónu a niektoré ďalšie typy použitia budú pravdepodobne potrebné zodpovedajúce skrutky a stenové prípojky z iných zdrojov.

Mám rámy dverí z UPVC. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Áno, všetky tlačidlá sa dodávajú so zápustnými skrutkami vhodnými pre povrchy z dreva a UPVC. Iné spôsoby použitia môžu vyžadovať zodpovedajúce skrutky a stenové prípojky z iných zdrojov.

Mám kovové rámy dverí. Sú dodávané príchytky pre konzolu tlačidla vhodné na použitie s týmto materiálom?

Nie. Montáž tlačidla na kovové povrchy sa neodporúča, pretože tento materiál môže blokovať prenos bezdrôtového signálu medzi tlačidlom a domovým zvončekom. Ak ale iná možnosť nie je, namiesto dodaných skrutiek odporúčame použiť lepiacu pásku, ktorá je tiež súčasťou dodávky.

Je možné pripevniť tlačidlo na rám dverí pomocou dodanej lepiacej pásky bez použitia nástennej konzoly?

Nie. Tento postup sa neodporúča, pretože tlačidlo je navrhnuté tak, aby sa kvôli jednoduchému prístupu k batérii používalo spolu s nástennou konzolou. Ak tlačidlo prilepíte priamo na rám dverí bez nástennej konzoly, výmena batérií bude v budúcnosti komplikovaná.

Je možné nainštalovať tlačidlo von, kde sa s ním môže dostať do kontaktu voda?

Áno, tlačidlo je vodotesné (IP55) a je chránené pred pôsobením dažďa.

Ktorý typ batérií mám kúpiť do domového zvončeka Honeywell Home?

Odporúča sa používať kvalitné alkalické batérie, pretože dodávajú stabilnejšie napätie a majú dlhšiu životnosť ako lacnejšie zinko-uhlíkové.

Opakovane nabíjateľné batérie (NiCd alebo NiMh) nie sú vhodné, pretože dodávajú nižšie napätie, pri ktorom okruh domového zvončeka nemusí pracovať spoľahlivo.

Ktoré formáty hudobných súborov podporuje domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3?

Domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 podporuje väčšinu súborov MP3, rýchlostí vzorkovania (<48 kHz) a bitových rýchlostí (<320 kb/s) a varianty mono alebo stereo. Tento domový zvonček nepodporuje formát WAV ani iné formáty zvuku.

Je možné napájať domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 prostredníctvom rozhrania USB v počítači?

Nie. Domový zvonček podporujúci formát MP3 sa napája z počítača len počas prenosu súborov. Počas normálneho používania domový zvonček nemožno napájať prostredníctvom konektora USB v počítači.

Melódia vo formáte MP3 sa mi v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 neuložila, hoci sa preniesla úspešne.

Je možné, že domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 minimálne 15 sekúnd nerozpozná prevzaté melódie vo formáte MP3, ak sa napája prostredníctvom rozhrania USB bez vložených batérií. Odporúča sa, aby batérie boli neustále vložené.

Keď je domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 pripojený k počítaču, neaktivuje sa stlačením tlačidla.

Keď domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 pripojíte k počítaču pomocou kábla USB, prepne sa domový zvonček do režimu úprav a jeho zvukový výstup sa automaticky vypne. Po odpojení domového zvončeka od počítača sa obnoví normálna prevádzka.

Je možné prehrať na domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 celú skladbu prevzatú ako súbor MP3?

Nie, domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 prehráva len prvých 15 sekúnd ktoréhokoľvek súboru MP3.

Ako je možné upravovať melódie vo formáte MP3 na požadovaných 15 sekúnd, ktoré sa v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 prehrávajú?

Prostredníctvom internetových vyhľadávačov je možné nájsť online rôzne nástroje na orezávanie súborov MP3.

Ako mám postupovať, ak počítač automaticky nerozpozná domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 ako externý disk?

Keď domový zvonček DC917xx podporujúci formát MP3 pripojíte k počítaču prvýkrát, mal by sa v počítači automaticky nainštalovať ovládač zariadenia USB. Ak sa domový zvonček nezistil, vytiahnite a znovu zasuňte konektor USB alebo skúste použiť iný port USB.

Prečo sa melódia vo formáte MP3, ktorú som priradil ku konkrétnemu tlačidlu, v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 zmenila?

Ak ste tlačidlo pridružili k prevzatej melódii a príslušnú melódiu ste následne odstránili, pri predvolenom nastavení bude tlačidlo prehrávať nasledujúcu prevzatú melódiu k dispozícii (ak existuje) alebo použije niektorú zo štandardných melódií, ktoré sú v domovom zvončeku DC917xx podporujúcom formát MP3 k dispozícii.

Ak používate viac ako jedno tlačidlo, odstránenie melódie vo formáte MP3 pridruženej ku konkrétnemu tlačidlu sa prejaví aj u ostatných tlačidiel v systéme. Ak chcete zmeniť melódiu pridruženú k jednotlivým tlačidlám, stlačte príslušné tlačidlo a potom stláčajte tlačidlo melódie na domovom zvončeku, melody kým sa nezačne prehrávať požadovaná melódia.

Používam počítač Apple Mac a mám problémy s preberaním súborov MP3 do domového zvončeka DC917xx.

Aktuálny operačný systém počítačov Apple Mac nedokáže prenášať súbory MP3 do domového zvončeka DC917xx podporujúceho formát MP3 v správnom formáte (vygeneruje sa chyba). Predpokladá sa, že ide o chybu v operačnom systéme počítačov Apple. Použite počítač so systémom Windows alebo skúste nájsť opravu na internete.

Ako nájdem na domovom zvončeku alebo príslušenstve kód produktu?

Pozrite sa na spodnú stranu domového zvončeka alebo príslušenstva, prípadne pod kryt batérií, a nájdite sivý typový štítok. Na štítku je uvedený kód produktu, ktorý začína 2 alebo 3 písmenami, pokračuje 3 číslicami a končí niekoľkými ďalšími písmenami. Príklad: DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x a podobne.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Domový zvonček mi prestal znieť, ale kruhové svetlo alebo blikavé diódy LED sa aktivujú.

Možno niekto stlačil alebo aktivoval tlačidlo Spánok/Stlmiť. Je možné, že po aktivácii tlačidla bude blikať symbol stlmenia. Na dezaktiváciu stlačte tlačidlo stlmenia a držte ho, Sleep Mode/Mute kým sa neozve pípnutie. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť.

Ako je možné meniť melódie zvončeka?

Stlačte tlačidlo. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Ako možno zmeniť farbu kruhového svetla?

Stlačte tlačidlo. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla.

Ako je možné vypnúť kruhové svetlo alebo blikavé diódy LED?

Ak chcete zmeniť postupnosť kruhového svetla / blikavých diód LED, stláčajte tlačidlo so symbolom slnka, sun kým nenájdete vhodnú postupnosť svetla.

Domový zvonček mi prestal fungovať. Nefunguje ani po skontrolovaní a výmene batérií.

Skúste obnoviť výrobné nastavenia. Je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Potom je potrebné znovu pripojiť tlačidlo alebo iné zariadenia, napríklad bezdrôtové snímače pohybu alebo bezdrôtové snímače dverí a okien.

Ako obnoviť výrobné nastavenia?

Na obnovenie výrobných nastavení je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Potom je potrebné znovu pripojiť tlačidlo alebo iné zariadenia, napríklad bezdrôtové snímače pohybu alebo bezdrôtové snímače dverí a okien.

Ako môžem napísať meno na štítok na tlačidle?

Bezdrôtové tlačidlá DCP511x a DCP911x sú vybavené štítkom na meno, takže na tlačidle môže byť uvedené vaše meno alebo číslo domu. Budete potrebovať malý plochý skrutkovač a pero s trvalým atramentom. Pomocou skrutkovača odoberte priehľadný kryt, aby ste získali prístup ku štítku na meno. Na kartičku napíšte svoje meno a znova nasaďte priehľadný kryt.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové tlačidlá Honeywell Home?

Stlačte tlačidlo nastavení settings na domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Stlačte tlačidlo. Domový zvonček prehrá melódiu. Tlačidlo je pripojené.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové snímače pohybu Honeywell Home?

Stlačte tlačidlo nastavení settings na domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu).

V prípade externého snímača pohybu (L430x) konfigurujte snímač pohybu pre test chôdze podľa toho, či je zvolený prevádzkový režim Deň alebo Noc (sem vložte obrázok, ktorý ilustruje, ako zistiť, či je zvolený režim dňa alebo noci), takto:

night & day

 1. Ovládací prvok ČAS pretočte proti smeru hodinových ručičiek až na minimálnu hodnotu.
 2. Ak je snímač pohybu nastavený na prevádzkový režim NOC s používaním osvetlenia, pretočte ovládač SÚMRAK v smere hodinových ručičiek na maximálnu hodnotu. Ak je ale snímač pohybu nastavený na prevádzkový režim DEŇ, pretočte ovládač SÚMRAK proti smeru hodinových ručičiek na minimálnu hodnotu.How do I link additional Honeywell Home wireless motion sensors?
 3. Prejdite sa cez detekčnú plochu, aby ste aktivovali snímač pohybu. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia a snímač pohybu je pripojený.

V prípade interného snímača pohybu (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Otvorte priehradku s batériami alebo odpojte snímač pohybu od základne, aby sa aktivoval spínač proti nedovolenému vniknutiu. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia a snímač pohybu je pripojený.

Ako môžem pripojiť ďalšie bezdrôtové snímače dverí a okien Honeywell Home?

Stlačte tlačidlo nastavení settingsna domovom zvončeku a držte ho stlačené, kým nezačne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). Vysuňte kryt batérií na snímači dverí a okien, aby sa aktivovala udalosť nedovoleného vniknutia. Domový zvonček prehrá zvuk upozornenia. Bezdrôtový snímač dverí a okien je pripojený.

Ako zrušiť pripojenie zariadenia (tlačidlo, snímač pohybu, snímač dverí a okien) k domovému zvončeku alebo ako zariadenie odstrániť?

Ak ste už dosiahli maximálny počet zariadení pre príslušný domový zvonček, môžete zrušiť pripojenie niektorého zariadenia alebo zariadenie odstrániť tak, že súčasne pridáte náhradné zariadenie. Príslušné pokyny nájdete v nasledujúcej otázke.

Ak ste ešte nedosiahli maximálny počet zariadení pre príslušný domový zvonček, nemôžete zrušiť pripojenie jedného zariadenia ani toto zariadenie odstrániť. V takom prípade je jedinou možnosťou obnovenie výrobných nastavení (pričom sa odstránia všetky pripojené zariadenia).

Na obnovenie výrobných nastavení je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“  settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). V tejto fáze je možné pripojiť nové zariadenie.

Nedarí sa mi pridať bezdrôtové zariadenie (tlačidlo, snímač pohybu, snímač dverí a okien) a pri pokuse o jeho pridanie domový zvonček dvakrát zapípa.

Prekročili ste maximálny počet bezdrôtových zariadení, ku ktorým sa príslušný domový zvonček Honeywell Home môže pripojiť. K domovému zvončeku je možné v závislosti od modelu pridať 2, 4, 5 alebo 6 zariadení. Informácie nájdete v tejto tabuľke:

Rad 3 (DC311xx a DCR311xx) 2 bezdrôtové zariadenia
Rad 3 (DC313/5xx a DCR313/5xx) 4 bezdrôtové zariadenia
Rad 5 (DC515xx) 4 bezdrôtové zariadenia
Rad 9 (DC915xx a DC917xx) 6 bezdrôtových zariadení
Rad 9, káblové (DW915xx) 2 káblové tlačidlá a 5 bezdrôtových zariadení

Domové zvončeky s kruhovým svetlom: Po pokuse o pridanie nového zariadenia počkajte, kým domový zvonček dvakrát nezapípa. Teraz máte možnosť odstrániť jedno zo zariadení, ktoré už sú k domovému zvončeku pripojené, a nahradiť ho novým zariadením. Po krátkom stlačení tlačidla Nastavenia settings zobrazí domový zvonček farbu kruhového svetla prvého zariadenia uloženého v pamäti. Po druhom krátkom stlačení sa zobrazí farba kruhového svetla druhého zariadenia. Opakovaným krátkym stláčaním sa budú v cykle prechádzať farby všetkých pripojených zariadení. Dlhým stlačením tlačidla Nastavenia prepíšete zariadenie so zodpovedajúcou farbou kruhového svetla novým zariadením. Na dokončenie tejto operácie je k dispozícii 12-sekundový časový interval.

Domové zvončeky bez kruhového svetla: Červená dióda LED bude rýchlo blikať. Po krátkom stlačení tlačidla Nastavenia settings (menej ako 2 sekundy) sa prepíše najstaršie zariadenie v pamäti domového zvončeka. Po dlhom stlačení tlačidla Nastavenia settings (viac ako 2 sekundy) sa prepíše najnovšie zariadenie. Ak do 12 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nič sa nezmení.

Ak zariadenia nedokážete identifikovať, pretože neboli nastavené jedinečné farby kruhového svetla, môžete obnovením výrobných nastavení vymazať z pamäte všetky pripojené zariadenia a potom pripojiť nové zariadenie. Je potrebné vytiahnuť jednu batériu (alebo vypnúť sieťové napájanie pripojiteľného domového zvončeka). Držte stlačené tlačidlo „nastavenia“ settings a vložte batériu späť (alebo zapnite sieťové napájanie). Začne blikať oranžové svetlo: buď malý LED indikátor na boku domového zvončeka, alebo kruhové svetlo (závisí to od typu produktu). V tejto fáze je možné pripojiť nové zariadenie.

Ako je možné priradiť inú melódiu k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť melódiu pre konkrétne zariadenie, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď domový zvonček prehráva melódiu, jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla melódie P3 Chime na domovom zvončeku môžete vybrať novú melódiu.

Ako je možné priradiť inú farbu kruhového svetla k druhému/tretiemu tlačidlu alebo inému zariadeniu (bezdrôtový snímač pohybu alebo snímač dverí a okien)?

Príslušné tlačidlo, snímač alebo iné zariadenie už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Ak chcete zmeniť farbu kruhového svetla, stlačte tlačidlo alebo aktivujte snímač tým, že sa pred ním prejdete alebo že otvoríte dvere alebo okno. Keď na domovom zvončeku bliká kruhové svetlo, jedným alebo viacerými  sun stlačeniami tlačidla Slnko môžete vybrať inú farbu kruhového svetla. Na dokončenie operácie máte k dispozícii 12 sekúnd.

Ako je možné v súprave domového zvončeka Honeywell Home nastaviť funkciu Secret Knock (tajné zaklopanie) ?

Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou, ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie P3 Chime na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Je možné nastaviť funkciu Secret Knock na druhom/treťom tlačidle s inou melódiou a farbou kruhového svetla?

Áno, je to možné pre akýkoľvek počet tlačidiel, ktorý si domový zvonček dokáže uložiť do pamäte. Príslušné tlačidlo už musí byť k domovému zvončeku pripojené. Stlačte tlačidlo rýchlo 3-krát za sebou. Domový zvonček potom bude po stlačení tlačidla znieť tou istou melódiou,P3 Chime ako keď tlačidlo stlačíte raz. Teraz stlačte tlačidlo melódie na domovom zvončeku raz alebo viackrát, kým nezačne znieť melódia, ktorú chcete vybrať pre funkciu Secret Knock. Jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla sun Slnko môžete vybrať požadovanú farbu kruhového svetla pre funkciu Secret Knock, ak je táto možnosť nastavenia k dispozícii.

Ak zistím, či mám domový zvonček Honeywell Home stíšený na 3, 6, 9 alebo 12 hodín?

Ak si stavom stíšenia domového zvončeka nie ste istí, resetujte nastavenie stlačením a podržaním tlačidla stíšenia, Sleep Mode/Mute kým domový zvonček nepípne, a potom znova nastavte požadovaný čas.

Ako sa vymieňajú batérie v bezdrôtovom tlačidle?
 1. Skrutkovačom stlačte uvoľňovaciu západku a vysuňte tlačidlo z konzoly.
 2. Nájdite okrúhly kryt batérií a mincou ho otočte o 60° proti smeru hodinových ručičiek. Kryt batérií sa na zadnom kryte uvoľní.
 3. Vymeňte gombíkovú batériu CR2032.
 4. Znova nasaďte kryt batérií tak, aby šípka na kryte batérií bola zarovno so symbolom odomknutého zámku na zadnom kryte. Zatlačte a otočte o 60° v smere hodinových ručičiek.
 5. Vráťte tlačidlo do konzoly a skontrolujte, že je uzamknuté v správnej polohe.
Ako sa vymieňajú batérie v domovom zvončeku?
 • Zatlačením na západku a zdvihnutím vytiahnite kryt batérií na zadnej strane domového zvončeka.
 • Vymeňte batérie a zachovajte ich typ – buď alkalické LR6 (AA), alebo LR14 (C).
 • Znova nasaďte kryt batérií.
Ako sa vymieňajú batérie v bezdrôtovom snímači pohybu?

Model L430x: Plochým skrutkovačom uvoľnite západku a otvorte výklopný kryt. Batériu nahraďte alkalickou batériou PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Je možné získať náhradné komponenty, ako napríklad konzoly tlačidiel, konzoly domových zvončekov, štítky na mená do tlačidiel alebo náhradné štítky na mená?

Ľutujeme, ale spoločnosť Honeywell Home tieto komponenty v súčasnosti neponúka samostatne.

Môžem servis domového zvončeka a tlačidla vykonať sám?

Domový zvonček a tlačidlo neobsahuje okrem vymeniteľných batérií žiadne súčasti, u ktorých by sa vykonával servis.

Čo robiť so starými batériami?

Všetky staré batérie je nutné bezpečne zlikvidovať na vhodných miestach, ktoré sú v príslušnom regióne k dispozícii.

Kde možno získať kópiu inštalačnej príručky?

Stručné príručky a inštalačné príručky sú k dispozícii na tejto webovej stránke. Pozrite si stránku príslušného produktu alebo informácie hľadajte nižšie v časti Podpora.

Akú záruku spoločnosť Honeywell Home poskytuje na svoj sortiment domových zvončekov, výstražných systémov a príslušenstva?

Spoločnosť Honeywell Home poskytuje na všetky súpravy domových zvončekov, výstražné súpravy a príslušenstvo dvojročnú záruku.

Nemám k súprave domového zvončeka alebo výstražnej súprave žiadny doklad. Môžete mi pomôcť s požiadavkou na záruku?

Všeobecne platí, že k požiadavke v rámci záruky potrebujete priložiť doklad ako potvrdenie o zakúpení.

Ak nie je k dispozícii žiadny doklad, je možné, že sa s pomocou oddelenia zákazníckych služieb spoločnosti Honeywell Home podarí stanoviť dátum výroby. Ak bola vaša súprava domového zvončeka alebo výstražná súprava vyrobená v období, na ktoré sa vzťahuje záruka, môžeme vám záručné služby poskytnúť ako prejav dobrej vôle, hoci to nie je našou povinnosťou.

Svetlo potvrdzujúce funkčnosť po stlačení tlačidla 5-krát zabliká.

Všetky tlačidlá sú vybavené svetlom potvrdzujúcim funkčnosť. Ak je potrebné batériu tlačidla vymeniť, toto svetlo 5-krát zabliká.

Tlačidlo mi prestalo fungovať.

Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batériu, a prípadne ju nahraďte gombíkovou batériou CR2032.

Prečo domový zvonček po prehraní melódie dvakrát zapípa?

Domový zvonček dvakrát zapípa, aby vás upozornil, že úroveň nabitia batérie tlačidla je nízka a batériu je potrebné vymeniť.

Tlačidlo funguje prerušovane. Čo môže byť príčinou?

V chlade, na nevhodnom mieste alebo v nevhodnom prostredí, prípadne pri používaní systému domového zvončeka s maximálnym dosahom sa odporúča vymieňať batérie častejšie (t. j. každých 12 – 18 mesiacov), aby sa zaistil optimálny výkon. Batérie vymeňte ihneď po aktivácii indikátora nízkej úrovne nabitia batérie.

V prípade nesprávnej inštalácie gombíkovej batérie CR2032 sa tiež môže poškodiť kontakt batérie. Skontrolujte kontakt batérie a vložte batériu znova.

Životnosť batérií v mojom domovom zvončeku Honeywell Home bola kratšia, než bolo uvedené.

Uvedená životnosť batérií sa počíta pre typický spôsob používania a kvalitné alkalické batérie. Častým používaním, prípadne používaním nevhodných batérií (napríklad nekvalitných zinkových) sa životnosť batérií skracuje.

Životnosť alkalických batérií sa skracuje aj používaním v klimatických podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou. Životnosť batérie je najdlhšia, ak sa domový zvonček používa pri teplotách v rozsahu 5 až 25 stupňov C.

Životnosť batérií v mojom tlačidle Honeywell Home bola kratšia, než bolo uvedené.

Životnosť lítiových gombíkových batérií sa môže skracovať aj používaním v klimatických podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou, ktoré tiež môžu ovplyvňovať funkčnosť. Životnosť batérií sa skracuje aj častým používaním.

Čo robiť so systémom domového zvončeka alebo s domácim výstražným systémom Honeywell Home po skončení jeho životnosti?

Na tento produkt sa vzťahuje smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení a mal by sa zlikvidovať na vhodných miestach v príslušnej krajine. Riaďte sa brožúrou o bezpečnosti a záruke, ktorú možno prevziať v nasledujúcej časti.

Kde možno získať kópiu vyhlásenia výrobcu o zhode?

Vyhlásenie výrobcu o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke. Pozrite si stránku príslušného produktu alebo informácie hľadajte nižšie na tejto stránke v časti s položkami na prevzatie.

How to guides

No How to guides found

VIDEÁ

Používanie funkcií Stlmiť a Spánok
Zmena melódie
Používanie kruhového svetla a funkcie blikavých diód LED
Reset na výrobné nastavenia
Pripojenie zariadení k domovému zvončeku
Odpojenie alebo odstránenie zariadení z domového zvončeka
Výber inej melódie pre ďalšie zariadenia
Výber inej farby kruhového svetla pre ďalšie zariadenia
Nastavenie funkcie tajné klopanie
Výmena batérií
Nahratie súborov MP3 do domového zvončeka podporujúceho formát MP3

SÚBORY NA PREVZATIE

Súbory na stiahnutie neboli nájdené.

Zostavy
Príslušenstvo
Melódie
 
Príslušenstvo
Melódie

HW141-Smart Sax
HW140-Marimba
HW139-Knock
HW138-Guzheng
HW137-Flute2
HW136-Darbuka
HW135-Brass Beethoven
HW134-Guitar Hero5
HW133-Guitar Hero4
HW132-Guitar Hero3
HW131-Guitar Hero2
HW130-Guitar Hero1
HW129-Westminster2
HW128-Westminster1
HW127-Vibraphone
HW126-Tube Chime2
HW125-Tube London Bridge
HW124-Tube_ Ding Dong2
HW123-Tube Ding Dong
HW122-Tube Big Ben
HW121-Tube Chime
HW120-Synth Bell
HW119-Ding Dong6
HW118-Ding Dong5
HW117-Ding Dong4
HW116-Ding Dong3
HW115-Ding_Dong2
HW114-Ding Dong D107
HW113-Bell Short
HW112-Bell Polyphonic
HW111-Bell St Clements
HW110-Bell Boys & Girls
HW109-Bell Arpeggio
HW108-Bell
HW107-Telephone3
HW106-Telephone2
HW105-Telephone1
HW104-E2531-5
HW103-E2521-5
HW102-Alert2
HW101-Alert